Free Internet Chess Games Server

Install FICGS apps
play chess online


Game result  (chess)


M. Tkac, 2260
G. Gray, 2230

1/2-1/2

See game 122482
 Hot news
 Discussions
 Files search
 Social networkFree Internet Chess & Go Server

                                          
EncyclopediaIn english the name is written Correspondence chess


Cờ thư tín


Cờ thư tín là hình thức thi đấu cờ vua trong đó các đấu thủ không gặp mặt trực tiếp mà thông báo nước đi của mình qua một hệ thống truyền tin. Các hệ thống truyền tin phổ biến là máy chủ cờ thư tín, thư điện tử hoặc (hiện nay đã ít phổ biến hơn) thư bưu điện.

So với thể thức thi đấu cờ vua thông thường, trong cờ thư tín, các ván cờ kéo dài hơn, trung bình là vài ngày, vài tuần (đối với hệ thống máy chủ hoặc thư điện tử) đến vài tháng / năm (đối với thư gửi qua bưu điện). Bù lại, các đấu thủ có thể cùng một lúc chơi nhiều ván cờ khác nhau. Do có thời gian suy nghĩ lâu hơn nên trong các ván cờ thư tín, các lỗi mà đấu thủ mắc phải cũng ít hơn.

Các giải đấu cờ thư tín quốc tế được tổ chức bỏi Liên đoàn Cờ thư tín (ICCF - International Correspondence Chess Federation). Tổ chức này phong các danh hiệu Kiện tướng quốc tế và Đại kiện tướng Cờ thư tín, tương đương với các danh hiệu của hình thức thi đấu cờ truyền thống do FIDE đảm nhiệm.Czech   Dutch   English   Finnish   French   German   Hebrew   Polish   Portuguese   Slovenian   Spanish   Vietnamese  
History :

File last modified on 2016-5-11
Contributor : devassal thibault


See also this article on Wikipedia : Cờ thư tín

All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.

You may find another article in the encyclopedia by consulting this list.

Cờ thư tín 

Message
Chat 

May 26, 2020

FICGS is also a social network including seo forums, a hot news & buzz blog, a free web directory and discussion forums to meet people from all over the world. Discuss the last events, improve your search engines optimization, submit your website, share your interests...


Feel free to link to FICGS chess server, register & win Epoints :


FICGS Go server, weiqi baduk banner facebook      
Correspondence chess

World championship

Play chess games

Go (weiqi, baduk)

Advanced chess

Play big chess

Chess trainer apk

Rated tournaments

Poker texas hold'em

Fischer random chess

      FICGS correspondence chess banner facebook