Free Internet Chess Games Server

Install FICGS apps
play chess online


Game result  (chess)


C. Ortiz, 2456
S. Kireev, 2306

1/2-1/2

See game 113811
 Hot news
 Discussions
 Files search
 Social networkFunny photos of Korean masters

                                          
EncyclopediaIn english the name is written Correspondence chess


Correspondentieschaak


Correspondentieschaak is een variant op het schaakspel waarbij de spelers elk op hun eigen plaats en tijd spelen en elkaar de zetten toesturen. Dat ging vroeger per post en tegenwoordig voornamelijk per e-mail. Correspondentieschaak staat onder toenemende druk van spelbederf door de proliferatie van naslagwerken, schaakdatabases, hulp via internet en analyse met sterke schaaksoftware. Correspondentieschakers kunnen de schaakopeningen en varianten op hun gemak uitpluizen.

Sinds de komst van de schaakcomputers is de animo voor het correspondentieschaak drastisch afgenomen.

In de loop van de zestiger jaren van de vorige eeuw ontstonden er bij een aantal sterke Nederlandse schakers een steeds grotere ontevredenheid over de manier waarop de nationale organisatoren van de KNSB hun internationale belangen behartigden. Het gevolg hiervan was tenslotte de oprichting van de Nederlandse Bond van Correspondentieschakers (NBC) op 19 november 1966 in Arnhem.

De NBC organiseert het Nederlandse kampioenschap correspondentieschaak, het veteranentoernooi, het thematoernooi en er worden ook internationale teamwedstrijden gehouden. Het verenigingsorgaan "Schaakschakeringen" verschijnt zes keer per jaar. De NBC is aangesloten bij de International Correspondence Chess Organisation, de ICCF, die onder andere het wereldkampioenschap correspondentieschaak en het kampioenschap van Europa organiseert. Daarnaast schrijft ze ook grootmeester-toernooien uit en begeleidt ze thema- en herdenkingstoernooien.

Het correspondentieschaak is veel ouder. In 1804 speelde een luitenant-generaal van het Nederlandse leger in Den Haag een partij tegen een van zijn officieren in Breda en in een in 1858 gehouden bordschaaktoernooi in Arnhem werd bepaald dat de afgebroken partijen per correspondentie moesten worden uitgespeeld.

Na de oprichting van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond in 1873 duurde het echter nog tot 1899 voordat een correspondentie schaaktoernooi werd georganiseerd.

Andere toernooien volgden, vanaf 1927 werden er continu nieuwe groepen gestart en in 1934 werd het eerste Nederlandse kampioenschap georganiseerd met als winnaar de heer T. ten Kate.

De notatie is in cijfers, veld A1 wordt 11, veld A8 wordt 18, veld B1 wordt 21, veld B8 28 enz enz. Er zijn speciale briefkaarten voor de verzending van de zetten, maar ze kunnen ook per brief verstuurd worden. Er is geen maximum aan het aantal te spelen partijen verbonden.

De bedenktijd bedraagt maximaal drie dagen na poststempel, een binnenlandse partij is in een paar maanden afgelopen, maar een partij tegen een schaker bv uit Rusland kan jaren duren waardoor de kosten tientallen euro's kunnen bedragen.

De spelers zijn ingedeeld in klassen: open klasse, hoofdklasse, meesterklasse en kampioensgroep. Promotie volgt na het winnen van een kwalificatiegroep.

Telefoonschaak is ook een vorm van correspondentieschaak maar deze wordt dankzij het toenemende aantal computers bijna niet meer gespeeld.Czech   Dutch   English   Finnish   French   German   Hebrew   Polish   Portuguese   Slovenian   Spanish   Vietnamese  
History :

File last modified on 2016-5-11
Contributor : devassal thibault


See also this article on Wikipedia : Correspondentieschaak

All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.

You may find another article in the encyclopedia by consulting this list.

Correspondentieschaak 

Message
Chat 

January 23, 2019

FICGS is also a social network including seo forums, a hot news & buzz blog, a free web directory and discussion forums to meet people from all over the world. Discuss the last events, improve your search engines optimization, submit your website, share your interests...


Feel free to link to FICGS chess server, register & win Epoints :


FICGS Go server, weiqi baduk banner facebook      
Correspondence chess

World championship

Play chess games

Go (weiqi, baduk)

Advanced chess

Play big chess

Chess trainer apk

Rated tournaments

Poker texas hold'em

Fischer random chess

      FICGS correspondence chess banner facebook