Free Internet Chess Games Server

Install FICGS apps
play chess online


Game result  (chess)


E. Yarkov, 2137
K. Farnik, 2207

1/2-1/2

See game 123892
 Hot news
 Discussions
 Files search
 Social networkFree Internet Chess & Go Server

                                          
EncyclopediaIn english the name is written Go


Cờ vây


Cờ vây (chữ Hán: 圍棋; phiên âm: vi kỳ) là một trò chơi trên bàn cờ và là môn thể thao trí tuệ dành cho hai người chơi. Ngay từ lúc đầu, cờ vây được đánh giá rất cao vì chú trọng đến phương pháp luận. Một kỳ thủ là ông Emmanuel Lasker đã nói: "Cờ vua chỉ hạn chế cho nhân loại sống trên trái đất, trong khi cờ vây vượt khỏi thế giới này. Nếu một hành tinh nào có những sinh vật biết lý luận thì ở đó họ phải biết đánh cờ vây."Arabic   Chinese   Czech   English   French   German   Interlingua   Indonesian   Italian   Japanese   Korean   Portuguese   Romanian   Russian   Serbian   Slovenian   Spanish   Thai   Turkish   Ukrainian   Vietnamese  
History :

File last modified on 2016-5-11
Contributor : devassal thibault


See also this article on Wikipedia : Cờ vây

All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.

You may find another article in the encyclopedia by consulting this list.

Cờ vây 

Message
Chat 

May 28, 2020

FICGS is also a social network including seo forums, a hot news & buzz blog, a free web directory and discussion forums to meet people from all over the world. Discuss the last events, improve your search engines optimization, submit your website, share your interests...


Feel free to link to FICGS chess server, register & win Epoints :


FICGS Go server, weiqi baduk banner facebook      
Correspondence chess

World championship

Play chess games

Go (weiqi, baduk)

Advanced chess

Play big chess

Chess trainer apk

Rated tournaments

Poker texas hold'em

Fischer random chess

      FICGS correspondence chess banner facebook