Free Internet Chess Games Server

Install FICGS apps
play chess online


Game result  (chess)


D. Ward, 2121
D. Faust, 2048

1/2-1/2

See game 144685
 Hot news
 Discussions
 Files search
 Social networkFree Internet Chess & Go Server

                                          
EncyclopediaIn english the name is written Chess opening


Schacköppning


Schacköppningen är ett av de tre stadierna i ett schackparti. Man brukar skilja mellan öppning, mittspel och slutspel.

Öppningens syfte är, i generella drag, att utveckla pjäserna och ställa kungen i säkerhet genom rockad. Detta brukar vara avklarat inom 10-12 drag. Syftet är att ge spelaren en solid grund för att fortsätta sitt spel.

Man brukar göra en distinktion mellan öppna, slutna och halvöppna öppningssystem. De öppna systemen är de som inleds med 1.e4 e5. De halv-öppna inleds med 1.e4, varefter svart spelar något annat än e5, till exempel ...e6, vilket leder en så kallad i Fransk öppning. De slutna är således öppningar där vit inte spelar 1.e4, utan till exempel 1.d4.

Dylika distinktioner är alltid flytande, eftersom det finns många spel som inte passar in i dem. Dessa får dock betraktas som bi-varianter och det är inte värt att bemöda sig över exakta definitioner.

Litteraturen kring schacköppningar är omfattande. Redan på 30-talet noterade man att det finns fler böcker som behandlar öppningen än alla övriga schackböcker tillsammans. Det finns många spelare som är mycket kunniga inom öppningar genom att de har lagt öppningsvariater på minnet, och då genast vet vad som är bäst att spela som svar på motståndarens drag utan att behöva sitta och fundera över det. Detta kallas att man "kan teori". Kända öppningsdrag, som blivit analyserade och spelade tidigare, kallas således för "teori". När man avviker från det tidigare kända, spelar man en "teoretisk nyhet" eller TN.

Många schackspelare ägnar en övervägande del av sina schackstudier på just öppningen. Om man är en stormästare kan det tyckas imponerande, men det kan ses som löjligt om en konstant förlorare gör det. Det finns också de som anser att en omfattande öppningskännedom kommer automatiskt genom erfarenhet, och att råplugg av öppningar snarare tråkar ut studenten än inspirerar honom.

Numera klassificerar man in öppningar i en matematiskt exakt form som kallas ECO-klassificering.


ECO - http://www.ficgs.com/directory_openings.html
Wikichess - http://www.ficgs.com/wikichess.htmlCzech   Danish   Dutch   English   Finnish   French   German   Italian   Norwegian   Polish   Romanian   Russian   Slovenian   Spanish   Swedish   Turkish  
History :

File last modified on 2016-5-11
Contributor : devassal thibault


See also this article on Wikipedia : Schacköppning

All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.

You may find another article in the encyclopedia by consulting this list.

Schacköppning 
 
Support to all people under attack    
Social network : create your photo albums, discuss with your friends...
Hot news & buzz : discover the latest news and buzz on the internet...
Discussions : questions and answers, forums on almost everything...
Seo forums : search engines optimisation forums, web directory...


Play the strongest international correspondence chess players !


Rita, Giacomo     (ITA)        [member # 12108]

Correspondence chess : 2413       FEM

Ranked  #  77   in the rating list.

Rating history :   2351 2335 2335 2351 2382 2395 2413
GraphFuture rating : 2424       Games : 2     Result : 50 %     Perf : 2510


Advanced chess :   2255       Big chess :   1668      
This member has no profile in the social network.
FICGS Go server, weiqi baduk banner facebook      
Correspondence chess

World championship

Play chess games

Go (weiqi, baduk)

Advanced chess

Play big chess

Chess trainer apk

Rated tournaments

Poker texas hold'em

Fischer random chess

      FICGS correspondence chess banner facebook