Phẫu thuật tuyến tiền liệt và ý nghĩa


Back to sexualité.


*lurixe    (2010-05-06)

This post is a rough translation from another language, see the original.

Phẫu thuật tuyến tiền liệt và ý nghĩa

Xin chào, tôi muốn biết những hậu quả có thể hoặc một số sau khi ablation của tuyến tiền liệt là gì, nó nhất thiết phải trở nên bất lực hoặc không thay đổi trong tình dục sau khi hoạt động?

Ở cái tuổi làm người đàn ông bắt đầu có vấn đề với điều này làm tổ của bệnh ung thư? Bạn biết nơi bạn có thể tìm thấy số liệu thống kê về bệnh tật và hậu quả của nó?

Cảm ơn bạn đã thông tin này.(more options below)

>>> There may be more answers to this post, see the original discussion.Response  
 

Guest name   (option)     Register
Please sum : 4297 + eight  عملية من الموثة ونتيجات    (ar)
Операция на простата и последствия    (bg)
Fungování prostatu a důsledky    (cs)
Drift af Prostata og konsekvenser    (da)
Operation der Prostata und Folgen    (de)
Λειτουργία του προστάτη και συνέπειες    (el)
Operation of the prostate and consequences    (en)
Operación de la próstata y consecuencias    (es)
غده‌ پروستات‌ عمليات و عواقب    (fa)
Toiminnan eturauhas- ja seuraukset    (fi)
Oferen da prostate da matakn    (ha)
מבצע של ערמוית ועל ההשלכות    (he)
प्राँस्टैट ग्रंथि और प्रचालन के परिणामों का    (hi)
A művelet a prosztata és következményei    (hu)
Operazione della prostata e conseguenze    (it)
前立腺および結果の操作    (ja)
전립선 및 결과의 가동    (ko)
Verrichting van de voorstanderklier en gevolgen    (nl)
Drift av af og konsekvenser    (no)
Funkcjonowanie prostaty, konsekwencje    (pl)
Operação prostate e consequências    (pt)
Operatiunea de atentie si consecintele    (ro)
Деятельность простаты и последствий    (ru)
Rad prostate i posledice    (sr)
Funktion av prostatan och följderna    (sv)
การดำเนินการของ prostate และผลที่ตามมา    (th)
Operasyonun prostat ve sonuçlar    (tr)
انٹر ویو اور اپریشن کے نتائج    (ur)
Phẫu thuật tuyến tiền liệt và ý nghĩa    (vi)
摄护腺和后果的操作    (zh)
Trackbacks : If you talked about this article in your blog or website, you may instantly get a backlink 
There's no trackback at the moment.