Ga yadda za a lasafta ta amince

Poker, chess & Go world championship


This post is a rough translation from another language, see the original.

Ga yadda za a lasafta ta amince

Back to questions réponses.


*e3db47    (2010-03-24)

Halo, ina rubuta, a halin yanzu, ina gabata zuwa cikin lissafi, ina son yadda ake yakan lasafta ta amince da ƙara yi da tamani ya'ko da makomarsu suna.

A taƙaice dai, ya ce kuɗin 80, wato 90), wanda ya amince da wani suna an ɗora wa 80 ya'ko 90?  Wannan shi ne daidai misali, kamar musamman in san hanya, ko a gasar tseren fitattun motoci a lissafa amince da aka ɗora.

Na gode muku da haskokinka.(more options below)

>>> There may be more answers to this post, see the original discussion.Response  
  Smilies

Guest name   (optional)       Register for options.
Please enter (sum) : 5663 + three  كيف أن يحسب نسبة مئويّة    (ar)
Как да се изчисли процент    (bg)
Jak vypočítat procento    (cs)
Hvordan at beregne en procentdel    (da)
Wie einen Prozentsatz zu berechnen    (de)
Πώς να υπολογίστε ένα ποσοστό    (el)
How to calculate a percentage    (en)
Cómo calcular un porcentaje    (es)
چند درصد را محاسبه يك    (fa)
Miten prosenttiosuus lasketaan    (fi)
Ga yadda za a lasafta ta amince    (ha)
איך חשב נקודות אחוז    (he)
एक निश्चित प्रतिशत कैस    (hi)
Hogyan számítják ki a százalékos    (hu)
Come calcolare una percentuale    (it)
パーセントを計算する方法    (ja)
백분율을 산출하는 방법    (ko)
Hoe een percentage berekenen    (nl)
Hvordan å beregne en prosentandel    (no)
Jak obliczyć procent    (pl)
Como calcular uma percentagem    (pt)
Cum sa calculeze procente    (ro)
Как высчитать процент    (ru)
Kako da računaju na procenat    (sr)
Hur man beräknar en procentsats    (sv)
จะคำนวณเป็นเปอร์เซ็น    (th)
Nasıl bir yüzde    (tr)
کوتنا کس طرح ایک فیصد    (ur)
如何计算百分比    (zh)
Trackbacks : If you talked about this article in your blog or website, you may instantly get a backlink 
  There's no trackback at the moment.