många schackspelare på hög nivå är bra på gambling

  
Article

Många schackspelare på hög nivå är bra på gambling


Flera nya undersökningar har visat att schackspelare på hög nivå generellt är mycket bättre på gambling än vad andra människor är. Det är en sanning som är ganska förvånande för de flesta människor, men det är helt obestridligt. Forskare har noga undersökt flera topprankade schackspelare och kommit till slutsatsen att det finns flera element som gör att dessa schackspelare är bättre på att spela andra typer av spel på casino. Det är däremot inte särskilt vanligt att schackspelare är så engagerade i andra spel.

Hur kommer det sig då att en bra schackspelare ofta är bättre på gambling än vad gemene man är? Och kan man bli en bättre spelare genom att lära sig schack?

Läser snabbt av situationen

Schackspelare utvecklar ett specifikt mentalt tillstånd för korrekt läsning av spelet när de lär sig schack. Det är den mentaliteten som hjälper dem att fatta bättre beslut medan de spelar på ett casino. Enkelt förklarat skulle man kunna säga att de i en högre grad är ovilliga att göra någo,t om de inte är säkra på vad som kommer att hända härnäst. Det betyder helt enkelt att schackspelare är oerhört mycket bättre på att analysera situationen i spelet.

Om man spelar vid ett livebord på ett casino online, så möter man en dealer i realtid. De olika spelarna kopplar upp sig mot ett bord som filmas med webbkamera. Om en schackspelare jämförs med någon som inte är en van schackspelare, så är sannolikheten högre att schackspelaren har bättre koll på vilka sannolika utfall som kan komma härnäst. Då kan de göra smartare val, mer genomtänkta satsningar, och de råkar inte heller ut för lika många överraskningar. Den mentala biten glöms ofta bort när man pratar om framgång i spel, men hur man reagerar på att vinna eller förlora ett spel kan påverka framtida spelomgångar stort.

Kan förutse nästa drag

Många schackspelare på hög nivå är skarpsinniga och de fattar beslut klokt. De är generellt mycket bättre på att fatta genomtänkta beslut snabbt. De kan analysera en situation noggrant innan de satsar på ett specifikt spel. Och de flesta gånger är de beslut de fattar mer exakta jämfört med de andra spelarna. Det är allmänt känt att schack bland annat förbättrar minnet, logiskt tänkande, kreativt tänkande och problemlösande. Det är precis den typen av färdigheter som kan underlätta i andra spel.

En vana som alla schackspelare på hög nivå har gemensamt är att de alltid vet exakt vilka drag motståndaren skulle kunna göra härnäst. De vet alltså vilken typ av problem de kan möta i nästa drag. Därför fattar de beslut genom att hålla ögonen på framtida situationer. Alltså är schackspelare på hög nivå generellt är inte bara bra på spel, utan de kan också göra exakta förutsägelser i flera nivåer.

Man kan generellt sett säga att det faktiskt går att träna upp den här typen av egenskaper. Att börja spela schack är bevisligen en bra grund. Det kräver en hel del övning, och det är en färdighet man måste underhålla. Om man kan spela schack, men inte har gjort det på åratal, har man sannolikt inte någon fördel i spel.