Να πληρώστε πιό ακριβός την πρόσ


Back to accès internet.


*db3c07    (2009-07-30)

This post is a rough translation from another language, see the original.

Να πληρώστε πιό ακριβός την πρόσ

Εάν δεν τον ξέρετε ακόμη, είναι πιθανός πληρώνει πιό ακριβός τη συνδρομή του διαδικτύου σας στην πόλη, σας αρκεί για να μοιράσει μια σύνδεση WiFi ότι πληρώνετε σε αρκετοί με τους γείτονές σας. Σε Γαλλία, Neuf/SFR επιτρέπει για να μοιράσει τη σύνδεσή του διαδίκτυο συνδμένος από τους κυματισμούς. Προφανώς, είναι να αποφύγει να συνδεθεί πιο των πέντε προσώπων ανωτέρω ειδάλλως η χρέωση θα επιβραδύνει λίγο υπερβολικά αλλά αυτός αντιπροσωπεύει μια όχι αμελητέα οικονομία.

Το μόνο πρόβλημα είναι εάν ένα πρόσωπο μεταφορτώνει παράνομες αρχειοθετήσεις, αυτός μπορεί να κάνει quoi να αποτρέψει αυτό στην άποψή σας;(more options below)

>>> There may be more answers to this post, see the original discussion.Response  
 

Guest name   (option)     Register
Please sum : 1645 + three  أن يدفع أقلّ غالية ه منفذة إنترنت    (ar)
Weniger teuer seinen Internetzugang zahlen    (de)
Να πληρώστε πιό ακριβός την πρόσ    (el)
To pay less expensive its access Internet    (en)
Pagar menos costoso su acceso Internet    (es)
Pagare meno costoso il suo accesso Internet    (it)
比較的安価アクセスのインターネットを支払    (ja)
보다 적게 비싼 그것의 접근 인터넷을 지불하    (ko)
Minder duur zijn toegang Internet betalen    (nl)
Pagar menos caro o seu acesso Internet    (pt)
Оплатить более менее дороге свой    (ru)
För att betala tar fram mindre dyra dess internet    (sv)
支付较不昂贵它的通入互联网    (zh)
Trackbacks : If you talked about this article in your blog or website, you may instantly get a backlink 
There's no trackback at the moment.